Web quản trị, cấu hình máy chủ Linux

máy chủ Linux

Khi sử dụng hệ điều hành Linux để quản trị web và cấu hình máy chủ (Linux) các bạn bắt buộc phải ghi lại các câu lệnh, hoặc phải làm việc thường xuyên để nhớ các lệnh để sử dụng. Để hổ trợ người dùng dễ dàng tiếp cận thì các nhà phát hành cũng cho ra đời các bản cài đặt có giao diện và các phần mềm hổ trợ giao diện cho người dùng mới.

Điểm không tốt của những phần mềm hổ trợ giao diện là chiếm nhiều tài nguyên của server. Để có thể cấu hình bằng giao diện mà không tốn nhiều tài nguyên của server thì có thể sử dụng phần mềm Cockpit.

Cockpit là một service có giao diện web cho phép người dùng có thể thay đổi cấu hình các dịch vụ trong server mà không tốn nhiều tài nguyên cho một trang web. Để biết được Cockpit có thể quản lý được những gì hãy đọc tiếp bài viết này !!!

 

Cách cài đặt Cockpit #

Phần mềm Cockpit hổ trợ đa số các hệ điều hành Linux như: CentOS, Debian, Ubuntu, Fedora, Redhat,…

Fedora: #

Lệnh cài đặt cockpit:

sudo dnf install cockpit

Enable cockpit:

sudo systemctl enable --now cockpit.socket

Cấu hình firewall cho phép cockpit:

sudo firewall-cmd --add-service=cockpit

sudo firewall-cmd --add-service=cockpit –permanent

 

Red Hat Enterprise Linux #

Enable Extras repository.

sudo subscription-manager repos --enable rhel-7-server-extras-rpms

Lệnh cài đặt cockpit:

sudo yum install cockpit

Enable cockpit:

sudo systemctl enable --now cockpit.socket

Cấu hình firewall cho phép cockpit:

sudo firewall-cmd --add-service=cockpit

sudo firewall-cmd --add-service=cockpit --permanent

CentOS #

Lệnh cài đặt cockpit:

sudo yum install cockpit

Enable cockpit:

sudo systemctl enable --now cockpit.socket

Cấu hình firewall cho phép cockpit:

sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=cockpit

sudo firewall-cmd --reload

Debian #

Thêm repository để cài đặt:

echo 'deb http://deb.debian.org/debian stretch-backports main' > \

 /etc/apt/sources.list.d/backports.list

apt-get update

Cài đặt cockpit

sudo apt-get install cockpit

Ubuntu #

Kể từ Ubuntu 17 cockpit đã được có sẳn trong repo mặc định, lệnh cài đặt

sudo apt-get install cockpit

 

Khởi động Cockpit #

Lệnh để chạy cockpit

systemctl start cockpit.service

Lệnh để dùng cockpit

systemctl stop cockpit.service

Kiểm tra trạng thái làm việc của cockpit

systemctl status cockpit.service

Đăng nhập

Mặc định Cockpit được chạy với port 9090. Ví dụ: https://IP_server:9090

Đăng nhập với user bạn dùng để đăng nhập vào command.

User: root

Password

Cho phép thay đổi cấu hình ngay trên giao diện web.

Thay đổi hostname

Thay đổi thời gian.

Khởi động lại server

Giám sát, cấu hình network

Quản lý user của hệ thống

Ngoài ra còn cho phép bạn sử dụng lệnh ngay trên trình duyệt web:

Chúc các bạn có kiến thức bổ ích về cấu hình máy chủ Linux!

Thông tin khóa học Linux: tại đây

Powered by BetterDocs

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *