Cài đặt Docker trên CentOS 7

Cài đặt Docker

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt Docker trên CentOS 7

Docker là một dự án mã nguồn mở giúp các Developer và System Admin dễ dàng hơn trong việc tạo, triển khai và chạy ứng dụng trên nhiều nơi khác nhau như trên Windows, laptop, VPS, bằng cách sử dụng  các container. Các hãng công nghệ lớn như Google, Microsoft đã bắt đầu hỗ trợ Docker trên hệ thống và cung cấp nhiều tài liệu đào tạo Docker trên nền tảng của họ.

Docker hổ trợ cài đặt trên các hệ điều hành như: Mac, Windows, Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora.

Chuẩn bị #

Chuẩn bị một server CentOS 7, cập nhật server. Lưu ý, nên SSH đến server bằng user thường (không phải user root)

sudo yum update -y

Gỡ cài đặt các phiên bản cũ

sudo yum remove docker docker-common docker-selinux docker-engine

Cài đặt Docker #

Cài đặt các gói cần thiết

sudo yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2

Config docker-ce repo

sudo yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

Cài đặt docker-ce

sudo yum install docker-ce -y

Thêm user vào group docker

sudo usermod -aG docker $(whoami)

Khởi động docker

sudo systemctl start docker

Bật tính năng tự khởi động cho docker

sudo systemctl enable docker.service

Cài đặt docker compose #

Cài đặt các gói cần thiết

sudo yum install epel-release

Cài đặt python-pip

sudo yum install -y python-pip

Docker compose

sudo pip install docker-compose

Upgrade python

sudo yum upgrade python*

Kiểm tra version đã cài đặt #

Kiểm tra docker

docker version

Kiểm tra docker compose

docker-compose version

Chúc các bạn thành công !!!

Tham khảo: tại đây

 

Thông tin khóa Docker: tại đây

Trung tâm TEL4VN đào tạo hai hình thức học online và offline

  • Offline: Dạy tại Hồ Chí Minh, được học lại miễn phí, cuối khóa học được cấp chứng chỉ, được hỗ trợ trang thiết bị thực hành.
  • Online: Dạy qua phần mềm zoom.us, có video sau mỗi buổi học, được hỗ trợ group trao đổi hỗ trợ kỹ thuật trọn đời

Link youtube lớp Docker online:

 

 

Powered by BetterDocs

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *