Cơ sở dữ liệu MongoDB

MongoDB

 

1. MongoDB là gì? #

 

MongoDB là một cơ sở dữ liệu NoSQL tài liệu theo hướng sử dụng để lưu trữ dữ liệu khối lượng lớn. MongoDB là một cơ sở dữ liệu được công bố vào giữa những năm 2000. Nó thuộc danh mục của cơ sở dữ liệu NoSQL.

MongoDB là một chương trình cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được thiết kế theo kiểu hướng đối tượng trong đó các bảng được cấu trúc một cách linh hoạt cho phép các dữ liệu lưu trên bảng không cần phải tuân theo một dạng cấu trúc nhất định nào. Chính do cấu trúc linh hoạt này nên MongoDB có thể được dùng để lưu trữ các dữ liệu có cấu trúc phức tạp và đa dạng và không cố định (hay còn gọi là Big Data).

 

 

2. Các đặc điểm của MongoDB #

 

Mỗi cơ sở dữ liệu gồm nhiều sự kết hợp dữ liệu. Mỗi dữ liệu có thể khác nhau với một số lĩnh vực khác nhau. Kích thước và nội dung của mỗi dữ liệu có thể khác nhau.

Cấu trúc dữ liệu phù hợp hơn với cách các nhà phát triển xây dựng các lớp và đối tượng của họ bằng ngôn ngữ lập trình tương ứng. Các nhà phát triển thường sẽ nói rằng các lớp của họ không phải là hàng và cột nhưng có cấu trúc rõ ràng với các cặp khóa-giá trị.

Như đã thấy trong phần giới thiệu với cơ sở dữ liệu NoSQL, các hàng (hoặc tài liệu như được gọi trong MongoDB) không cần phải có một lược đồ được xác định trước. Thay vào đó, các lĩnh vực có thể được tạo ra trên bay.

Mô hình dữ liệu có sẵn trong MongoDB cho phép bạn biểu diễn các mối quan hệ phân cấp, để lưu trữ các mảng và các cấu trúc phức tạp khác dễ dàng hơn.

 

3. Ưu điểm của MongoDB #

 

Lợi thế của MongoDB so với các cơ sở dữ liệu dạng quan hệ (RDBMS)

 • Ít Schema hơn: MongoDB là một cơ sở dữ liệu dựa trên Document, trong đó một Collection giữ các Document khác nhau. Số trường, nội dung và kích cỡ của Document này có thể khác với Document khác.
 • Cấu trúc của một đối tượng là rõ ràng.
 • Không có các Join phức tạp.
 • Khả năng truy vấn sâu hơn. MongoDB hỗ trợ các truy vấn động trên các Document bởi sử dụng một ngôn ngữ truy vấn dựa trên Document mà mạnh mẽ như SQL.
 • MongoDB dễ dàng để mở rộng.
 • Việc chuyển đổi/ánh xạ của các đối tượng ứng dụng đến các đối tượng cơ sở dữ liệu là không cần thiết.
 • Sử dụng bộ nhớ nội tại để lưu giữ phần công việc, giúp truy cập dữ liệu nhanh hơn.

 

 

4. Nhược điểm của MongoDB #

 

Một số nhược điểm của MongoDB là:

 • Một nhược điểm của NoSQL là hầu hết các giải pháp đều không tuân thủ ACID mạnh mẽ (Atomic, Consistency, Isolation, Durability) như các hệ thống RDBMS được thiết lập tốt hơn.
 • Giao dịch phức tạp
 • Không có chức năng hoặc thủ tục lưu trữ tồn tại nơi bạn có thể liên kết logic

 

 

5. Khi nào cần dùng MongoDB #

 

MongoDB được sử dụng tốt cho:

 • Danh mục sản phẩm thương mại điện tử.
 • Blog và quản lý nội dung.
 • Phân tích thời gian thực và ghi nhật ký tốc độ cao, bộ nhớ đệm và khả năng mở rộng cao.
 • Quản lý cấu hình.
 • Duy trì dữ liệu dựa trên vị trí – Dữ liệu không gian địa lý.
 • Các trang web di động và mạng xã hội.
 • Phát triển yêu cầu dữ liệu.
 • Mục tiêu không chặt chẽ – thiết kế có thể thay đổi theo thời gian.

Bài viết đã cung cấp một số thông tin cơ bản về MongoDB cho các bạn, hãy tìm hiểu các loại cơ sở dữ liệu khác nhau để có thể sử dụng đúng cách.

Powered by BetterDocs

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *