Cài đặt Homer CaptAgent

Homer CaptAgent

Homer CaptAgent

Captagent là công cụ được cài trên tổng đài để bắt thông tin và gửi về Homer. Captagent sẽ bắt các gói tin và gửi về cho Homer hiển thị, thống kê quản lý. Vì vậy TEL4VN sẽ hướng dẫn “cài đặt Homer CaptAgent”

 

Cài đặt Homer Captagent #

Cài các gói cần thiết cho việc cài đặt Captagent

Debian 9 (stretch): #

apt-get install libexpat1-dev libpcap-dev libjson-c-dev libtool automake flex bison libgcrypt11-dev libuv1-dev

Debian 8 (jessie): #

apt-get install libexpat-dev libpcap-dev libjson0-dev libtool automake flex bison libuv-dev libgcrypt11-dev

Debian 7 (wheezy): #

wget https://github.com/sipcapture/captagent/raw/master/dependency/debian/wheezy/libuv_1.8.0-2_amd64.deb

dpkg -i libuv_1.8.0-2_amd64.deb

apt-get install libexpat-dev libpcap-dev libjson0-dev libtool automake flex bison

CentOS 7: #

yum -y install json-c-devel expat-devel libpcap-devel flex-devel automake libtool bison libuv-devel flex

CentOS 6: #

rpm -i https://github.com/sipcapture/captagent/raw/master/dependency/centos/6/libuv-1.8.0-1.el6.x86_64.rpm

rpm -i https://github.com/sipcapture/captagent/raw/master/dependency/centos/6/libuv-devel-1.8.0-1.el6.x86_64.rpm

yum -y install json-c-devel expat-devel libpcap-devel flex-devel automake libtool bison flex

 

Tải và cài đặt captagent #

cd /usr/src

git clone https://github.com/sipcapture/captagent.git captagent

cd captagent

./build.sh

./configure

make && make install

 

 

Cấu hình các thông số kết nối với Homer Server #

vi /usr/local/captagent/etc/captagent/socket_pcap.xml

đổi

description=”HEP Socket” enable=”true”

description=”TLS Socket” enable=”false”

description=”RTCP Socket” enable=”false”

 

vi /usr/local/captagent/etc/captagent/captureplans/sip_capture_plan.cfg

Xóa hết các dòng sau đó paste đoạn phía dưới vào

# PCAP socket module

capture[pcap] {

        # PROTO SIP module

        # Ie: check source/destination IP/port, message size, etc.

        if(msg_check("size", "100")) {

            # Parse SIP Protocol

            if(parse_sip()) {

                # use HEP TRANSPORT module (transport_hep.xml)

                if(!send_hep("hepsocket")) {

                    clog("ERROR", "Error sending HEP!");

                }

            }

       }

}


Chỉnh sửa phần transport, đổi phần IP Homer

vi /usr/local/captagent/etc/captagent/transport_hep.xml
<?xml version="1.0"?>

<document type="captagent_module/xml">

    <module name="transport_hep" description="HEP Protocol" serial="2014010402">

        <profile name="hepsocket" description="Transport HEP" enable="true" serial="2014010402">

            <settings>

                <param name="version" value="3"/>

                <param name="capture-host" value="IP homer"/>      <!-- change ip homer --!>

                <param name="capture-port" value="9060"/>

                <param name="capture-proto" value="udp"/>

                <param name="capture-id" value="2001"/>

                <param name="capture-password" value="myhep"/>

                <param name="payload-compression" value="false"/>

            </settings>

        </profile>

    </module>

</document>

 

 

 

Tạo file service để dễ dàng quản lý

Trên Debian:

cp /usr/src/captagent/init/deb/jessie/captagent.service /etc/systemd/system/

cp /usr/src/captagent/init/deb/debian/captagent.default /etc/default/captagent

systemctl daemon-reload

systemctl enable captagent

systemctl start captagent

systemctl status captagent

 

Trên CentOS 7: #

cp /usr/src/captagent/init/el/7/captagent.service /etc/systemd/system/

cp /usr/src/captagent/init/el/captagent.sysconfig /etc/sysconfig/captagent

systemctl daemon-reload

systemctl enable captagent

systemctl start captagent

Trên CentOS 6: #

cp /usr/src/captagent/init/el/6/captagent.init /etc/init.d/captagent 

cp /usr/src/captagent/init/el/captagent.sysconfig /etc/sysconfig/captagent

 

Kiểm tra captagent đang dùng ‘bin’ hay ‘sbin’ cho phù hợp

nano /etc/init.d/captagent

APP_FILE=/usr/local/captagent/sbin/$prog

 

Cấp quyền và bật tự khởi động khi reboot

chmod 755 /etc/init.d/captagent

chkconfig --add captagent

chkconfig captagent on

service captagent start

Gọi và kiểm tra log trên Homer


TEL4VN hiện là trung tâm đào tạo VoIP mã nguồn mở duy nhất tại Việt Nam, được các doanh nghiệp đánh giá cao về kỹ năng và chất lượng học viên. Bên cạnh đó TEL4VN còn có các khóa học cực kỳ hot: Openstack, Docker, Dev Ops, Node JS, Python,…. dành riêng cho các bạn CNTT muốn đón đầu các xu hướng công nghệ.

TEL4VN mang đến cho Học viên một môi trường học tập lý tưởng:

– Thiết bị đầy đủ và hiện đại.

– Chương trình cập nhật liên tục, bảo đảm cho học viên luôn tiếp cận với những công nghệ mới nhất.

– Giảng viên có nhiều kinh nghiệm triển khai hệ thống.

– Nhận thực tập, hướng dẫn đồ án tốt nghiệp miễn phí cho các bạn sinh viên.

– Hỗ trợ đầu ra thông qua các doanh nghiệp Viễn thông là đối tác của VNPT

Chúng tôi rất hân hạnh cung cấp dịch vụ đào tạo cho quý Khách hàng cả cá nhân và doanh nghiệp, cũng như cung cấp các giải pháp tích hợp Voice/Video/SMS/Chat vào các hệ thống Web/CRM/Mobile apps,…

Thông tin khóa học VoIP: tại đây

Thông tin khóa học Linux: tại đây

Thông tin khóa học Docker: tại đây

Powered by BetterDocs

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *