Hướng dẫn cài đặt Jenkins trên CentOS 7

Jenkins là một trong những công cụ CI/CD phổ biến nhất hiện nay, hỗ trợ người dùng trong việc tự động hóa triển khai, kiểm thử, phân phối sản phẩm một cách nhanh chóng. Bài viết bên dưới sẽ hướng dẫn bạn đọc cách cài đặt Jenkins trên CentOS 7. #

cai dat jenkins trên centos 7

Jenkins là gì? #

Jenkins là một chương trình mã nguồn mở, được ra mắt vào năm 2011, thực hiện chức năng tích hợp liên tục (CI – Continuous Integration) và xây dựng các tác vụ tự động hoá. Chức năng cơ bản của Jenkins là thực hiện một danh sách các bước đã được quy định trước, giám sát việc thực hiện các bước và cho phép ngừng quá trình, nếu một trong các bước không thành công. Jenkins cũng có thể gửi thông báo trong trường hợp xây dựng thành công hoặc thất bại. Jenkins có thể được mở rộng bằng các plugin bổ sung. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn đọc các cài đặt Jenkins trên CentOS 7.

Yêu cầu #

Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị 
RAM 256 MB 1 GB+
Dung lượng ổ cứng 1 GB 50 GB+

Các bước cài đặt #

Bước 1: Thêm GPG key và repo của Jenkins vào host

sudo wget -O /etc/yum.repos.d/jenkins.repo https://pkg.jenkins.io/redhat-stable/jenkins.repo
sudo rpm --import https://pkg.jenkins.io/redhat-stable/jenkins.io.key
sudo yum upgrade -y

cai dat jenkins trên centos 7

 

Bước 2: Cài đặt JDK

sudo yum install java-1.8.0-openjdk

 

Bước 3: Cài đặt Jenkins:

sudo yum install -y jenkins

cai dat jenkins trên centos 7

 

Bước 4.1: Start service Jenkins:

sudo systemctl start jenkins

 

Bước 4.2: Kiểm tra tình trạng Jenkins sau khi start

sudo systemctl status jenkins

cai dat jenkins trên centos 7

 

Bước 4.3: Thiết lập Jenkins tự khởi động khi thiết bị khởi động

sudo systemctl enable jenkins

 

Bước 5: Cấu hình firewall

sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=8080/tcp
sudo firewall-cmd --reload

cai dat jenkins trên centos 7

 

Bước 6: Lấy password admin mặc định của Jenkins:

sudo cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword

cai dat jenkins trên centos 7

Bước 7: Cấu hình Jenkins trên giao diện web

Bước 7.1: Sử dụng trình duyệt, truy cập theo đường dẫn: http://<ip/domain của host>:8080

Bước 7.2: Nhập password admin mặc định đã lấy được ở Bước 6. Sau đó nhấn “Continue“.

cai dat jenkins trên centos 7

 

Bước 7.3: Nhấn chọn “Install suggested plugins” để cài đặt các gói cần thiết theo mặc định.

cai dat jenkins trên centos 7
Chọn “Install suggested plugins” để cài đặt các plugin thường dùng đối với Jenkins
cai dat jenkins trên centos 7
Quá trình cài đặt plugin của Jenkins

 

Bước 7.4: Thiết lập tài khoản sẽ login vào Jenkins, sau đó chọn “Save and Continue”.

cai dat jenkins trên centos 7

 

Bước 7.5: Thiết lập URL của Jenkins, sau đó nhấn “Save and Finish”.

cai dat jenkins trên centos 7

 

Bước 7.6: Nhấn “Start using Jenkins” để truy cập vào trang quản lý của Jenkins.

cai dat jenkins trên centos 7

 

Bước 7.7: Giao diện của Jenkins

cai dat jenkins trên centos 7

Chúc bạn thành công!

Tham khảo khóa học tại TEL4VN: Khóa học Jenkins

Nguồn tham khảo: Jenkins

Powered by BetterDocs

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *