Thao

Lương Vĩnh Thảo

Senior DevOps Engineer tại CÔNG TY TNHH CHỢ TỐT

Lĩnh vực làm việc hiện tại: triển khai và vận hành Kubernetes, System và Cloud

Lĩnh vực nghiên cứu: Cloud, Opensource, Kubernetes