Thanh Danh

Danh Nguyễn

Nguyễn Thanh Danh

Đơn vị công tác : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU HƯNG

Chức vụ : Phó giám đốc kĩ thuật

Lĩnh vực nghiên cứu: VoIP mã nguồn mở và ứng dụng

Khóa học phụ trách: VoIP Admin, VoIP Advanced.