nguyên

Nguyên Nguyễn

Nguyên Nguyễn

Co-Founder & CTO tại SMACTECK CO., LTD.

Project Manager tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CINNOLAB

– Lĩnh vực nghiên cứu:

  • Linux, Lập trình Shell, Tích hợp hệ thống
  • IoTs
  • E-commerce

– Khóa học giảng dạy: Linux LPI1, 2.