11160072_788745041224523_2938564396246990829_o

Phương Võ

– Nơi công tác: VINADATA

– Thạc sỹ Kỹ thuật Viễn thông

– Lĩnh vực nghiên cứu: Asterisk, Freepbx, Elastix, Freeswitch, Fusionpbx, Kamailio,…

Khóa học phụ trách: VoIP Admin