Thạc sỹ Thái Quốc Khương

Khương Thái

Thạc sỹ Kỹ thuật Viễn thông

Trung tâm Vận hành khai thác mạng Miền Nam, Tổng công ty Hạ tầng mạng VNPT NET.

Lĩnh vực nghiên cứu:

– IP network, MPLS, VPN Layer 2/3.

– Internet FTTx, Internet Leased Line, Caching, CDN.

– Hệ thống Router Core Juniper, Cisco ManE, hệ thống router Huawei, Alcatel&Lucent.

– Công tác tại Radio Network Operator Center 2, vận hành các thiết bị RNC/BSC, BTS/NodeB/eNodeB của các vendor: Huawei, ALU, NSN, Ericsson, Motorola.

Khóa học phụ trách: Network Basic, JNCIA, JNCIS, CCNA…

Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn các đề tài thực tập, tốt nghiệp liên quan đến: Network, Wireless, Coding Automation hỗ trợ cho Network,…