z2485858057716_adf9bc05867a43f5c63c344bfd79daa5

Nguyễn Thanh Sang

Nguyễn Thanh Sang hiện đang làm tại VietCredit, từng đảm nhiệm vai trò R&D Leader trong lĩnh vực công nghệ tổng đài, hơn 6 năm kinh nghiệm về hạ tầng CNTT (bao gồm On-Premise lẫn Private Cloud) và các công cụ DevOps: CI/CD, GitOps, Ansible, Docker, K8s…, đảm nhiệm vai trò nghiên cứu và phát triển các công cụ giám sát, cảnh báo hệ thống của doanh nghiệp.

Certificate:
CCNP Enterprise Network Core Technology
AWS Solution Architect Associate
AWS Advanced Networking Specialty
AWS Security Specialty