Nguyen Minh Tuan 02

Nguyễn Minh Tuấn

Nguyễn Minh Tuấn hiện đang là Senior Consultant tại Hitachi Vantara, có nhiều năm kinh nghiệm về hạ tầng CNTT (Cisco Router, Cisco Switch, Access Point, Juniper Router, Juniper Switch, Wireless LAN Controller Cisco, Ruckus, Meraki,…) và bảo mật (Firewall ASA on Cisco, Firewall SRX on Juniper, Firewall Checkpoint, Firewall Fortinet).