nguyen-quoc-huy

Huy Nguyễn

Thạc sỹ Kỹ thuật Viễn thông

Trung tâm Vận hành khai thác mạng Miền Nam, Tổng công ty Hạ tầng mạng VNPT NET.

Lĩnh vực nghiên cứu:
– VoIP mã nguồn mở và ứng dụng: Asterisk, Freepbx, Elastix, Freeswitch, Fusionpbx, Kamailio, Opensips,…
– Hệ thống IMS Alcatel Lucent, Open IMS Core.
– Hệ thống PS Core Ericsson và Nokia-Siemens.

Khóa học phụ trách: VoIP Admin, VoIP Advanced, VoIP Dev.