Screen Shot 2019-04-19 at 9

Trường Nguyễn

Phòng nghiên cứu và phát triển – IaaS, công ty VINADATA, tổng công ty VNG

Lĩnh vực nghiên cứu:

– Hệ thống mã nguồn mở Openstack

– Hệ thống mã nguồn mở Docker và hệ sinh thái

– Nghiên cứu các dịch vụ về Public cloud, private cloud, hybrid cloud

Khóa học phụ trách: Linux, Openstack, Docker