Tran Thanh Long

Trần Thanh Long

MCT Trần Thanh Long (Microsoft Việt Nam) chuyên gia tư vấn về kiến trúc, giải pháp khối khách hàng doanh nghiệp lớn đang công tác tại Microsoft Vietnam. Giảng viên được chứng nhận Microsoft Trainer từ 2019, hơn 10 năm kinh nghiệm về hạ tầng và nền tảng hệ thống private và public cloud.