Vu Duc Thinh

Vũ Đức Thịnh

TS. Vũ Đức Thịnh

Trưởng Bộ môn Mạng máy tính & An toàn thông tin – Trường Đại học Công thương TP.HCM

Kinh nghiệm:

  • Trên15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT.
  • Từng đảm nhiệm vị trí phần mềm và Cloud tại Cốc Cốc.
  • Nhiều kinh nghiệm giảng dạy và là diễn giả của nhiều Hội thảo về Cloud, Network và DevOps.
  • Nhiều kinh nghiệm làm việc với nền tảng Linux và System Design, Network.