hoang hai

Lê Hoàng Hải

– Công tác: Công Ty Cp Giải Pháp Thanh Toán Điện Lực Và Viễn Thông (Ecpay)
– Lĩnh vực nghiên cứu: Centralized Log Collection and Management, Networking & Virtualization, Linux.
– Dự án đã tham gia: Xây dựng Streaming cho đài truyền hình An Giang, Chuẩn hóa PCI-DSS, Xây dựng clustering Oracle cho Kenda Rubber.
– Các khóa giảng dạy: Linux LPI, DevOPS.