Kien

Lê Hữu Kiên

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Miền Nam
Lĩnh vực nghiên cứu:
– VoIP mã nguồn mở và ứng dụng: Asterisk, Freepbx, Elastix, Freeswitch, Fusionpbx…
Khóa học phụ trách: VoIP Admin