5af4eeae1199e8c7b188

Hồ Hải Văn

Hồ Hải Văn

Học vị cao nhất: Tiến sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2015, Canada

Chức vụ: Giảng viên

Đơn vị công tác: Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Hoa Sen 

 

Khóa học giảng dạy: LPI 1, 2