a1a16c6a7f32826cdb23

Duy Anh

Postsale network engineer tại công ty SV Technologies JSC.

Lĩnh vực làm việc hiện tại : triển khai các giải pháp về network, security của các hãng Juniper, Palo Alto, Fortinet, HP …

Lĩnh vực nghiên cứu : network, security pentesting, opensource…