nhan

Nguyễn Hữu Nhân

Automation network engineer tại công tyTerralogic

Lĩnh vực làm việc hiện tại : triển khai các giải pháp automation về network, security của các hãng Cisco, Juniper, Palo Alto, Fortinet, HP …

Lĩnh vực nghiên cứu : Network, System, Cloud, security pentesting, opensource…