Hiện 1-10 trong 147
Asterisk trên Docker

Asterisk trên Docker

30/10/2019

Docker làm cho việc cài đặt hệ thống trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Vậy docker giúp được gì cho hệ thống VoIP. Bài viết này sẽ hướng dẫn …

Cài đặt Fail2ban

Cài đặt Fail2ban

20/09/2019

Fail2ban là một ứng dụng phân tích và giám sát log để nhận ra các cuộc tấn công vào server thông qua các gói tin. Khi một gói tin đi …