Hiện 1-10 trong 149
Asterisk trên Docker

Asterisk trên Docker

30/10/2019

Docker làm cho việc cài đặt hệ thống trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Vậy docker giúp được gì cho hệ thống VoIP. Bài viết này sẽ hướng dẫn …

RHEL 8

Có gì mới trong RHEL 8

17/09/2019

Giới thiệu RHEL 8 (Red Hat Enterprise Linux 8) là một bản phân phối Linux được phát triển bởi Red Hat với mục tiêu hướng tới thị trường thương mại …