Hiện 1-10 trong 147
SELinux

SELINUX là gì ?

07/10/2019

Tại sao lại tắt SELinux? Trong nhiều bài viết hướng dẫn cài đặt phần mềm thì một trong những lưu ý đầu tiên là “Disabled SELinux”. Vậy nó có chức …