le anh

Lê Tuấn Anh

– Công tác: Công Ty CP TINOGROUP
– Lĩnh vực nghiên cứu: Virtualization, storage & Cloud.
– Khóa học giảng dạy: Linux LPI.