07
Tháng Mười Hai
Xorcom Days
Xorcom Days
19:00 - 14:00

Hội thảo “Xorcom Days” Cùng với sự hợp tác với quý công ty NTTNETWORKS ngày 07/12/2019 TEL4VN sẽ tổ chức sự kiện mang tên “Xorcom Days”,...