Sy

Sỹ Trương

Thạc sỹ Kỹ thuật Viễn thông

– Công tác: Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV)
– Lĩnh lực nghiên cứu: Network, Linux
– Các khóa giảng dạy: Linux LPI