Gọi tự động với Asterisk

Gọi tự động

Gọi tự động là các hệ thống hỗ trợ thực hiện một cuộc gọi đến một số điện thoại mà không cần người gọi phải bấm phím. Khi người nhận nghe máy sẽ được kết nối với một kịch bản theo yêu cầu.

Asterisk hổ trợ việc gọi tự động này bằng cách khởi tạo cuộc gọi từ file. Mỗi file tương ứng với một cuộc gọi được khởi tạo. Có thể khởi tạo nhiều cuộc gọi đồng thời tùy vào khả năng xử lý của hệ thống.

Với việc gọi tự động bạn có thể ứng dụng vào các công việc như:

 • Thông báo bằng giọng nói
 • Chiến dịch quảng cáo tự động.
 • Chăm sóc khách hàng tự động.
 • Các hoạt động liên quan đến thoại tự động.

Tại sao Asterisk làm được việc này ? #

Asterisk là một phần mềm tổng đài cho phép thực hiện cuộc gọi bằng nhiều cách khác nhau như: quay số thông thường, gọi từ file, gọi thông qua CLI, gọi sử dụng AMI. Trong những cách này thì gọi từ file được xem là cách đơn giản nhất. Các bước thực hiện như sau:

 • Asterisk đọc các file gọi khi nằm trong đường dẫn: /var/spool/asterisk/outgoing/. Đây là đường dẫn mặc định khi cài đặt asterisk.
 • Chuẩn bị file gọi gồm thông số để khởi tạo một cuộc gọi và kết nối khi người nhận nghe máy, gọi là file call.
 • Di chuyển file call vào đường dẫn trên là asterisk tự động gọi dựa trên thông tin trong file.
 • Viết các dialplan để xử lý cuộc gọi khi người nhận nghe máy.

Kịch bản mẫu 1 #

Gọi đến extension và phát thông báo khi người nhận nghe máy.

Chuẩn bị:

 • Extension đang online
 • File lời chào
 • Tạo file call

Tải file lời chào (loi_chao.wav) lên server đặt trong đường dẫn: /var/lib/asterisk/sounds/loi_chao.wav

Tạo một file có nội dung như sau:

cat >> first.call << EOF

Channel: SIP/1000

Application: Playback

Data: loi_chao

EOF

Copy file first.call vào thư mục outgoing của asterisk

cp first.call /var/spool/asterisk/outgoing/

Khi đó cuộc gọi sẽ được khởi tạo đến extension 1000 và phát file ghi âm loi_chao

Kịch bản mẫu số 2 #

Kết nối cuộc gọi giữa khách hàng  (ext 1000) với nhân viên chăm sóc khách hàng (ext 1001).

Chuẩn bị:

 • Extension 1000 đang online
 • Extension 1001 đang online
 • Tạo file call

Tạo một file có nội dung như sau:

cat >> first.call << EOF

Channel: SIP/1000

Application: Dial

Data: SIP/1001

EOF

Copy file first.call vào thư mục outgoing của asterisk

cp first.call /var/spool/asterisk/outgoing/

Khi đó cuộc gọi sẽ được khởi tạo đến extension 1000 và kết nối với extension 1001

Các bước xử lý như sau:

Bước 1: Ext 1000 nhận cuộc gọi từ asterisk.

Bước 2: Ext 1000 trả lời sau đó asterisk chuyển cuộc gọi đến 1001

Bước 3: Ext 1001 bắt máy và asterisk kết nối 1000 và 1001.

Đây là 2 mẫu file đơn giản để bạn có thể tìm hiểu về call file của asterisk. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm từ trang web: voip-info.orgwiki.asterisk.org

 

Chúc các bạn thành công !!

Thông tin khóa học VoiP Admin: tại đây

Thông tin khóa học VoiP Advanced: tại đây

Thông tin khóa học VoiP Dev: tại đây

Video buổi đầu lớp VOIP ADMIN ONLINE:


 

Powered by BetterDocs

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *